INSTALACE PITNÉ VODY – PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ÚDRŽBY A KONTROL (doporučení)

Čerstvá pitná voda přímo z kohoutku – u nás v Česku naštěstí samozřejmost. Pravidelné kontroly a údržba systému jsou pro jeho neomezenou funkci nezbytné. Zde jsme pro vás shromáždili nejdůležitější opatření seřazená podle příslušného časového intervalu.

CONEL instalace pitné vody

KAŽDÉ DVA MĚSÍCE
Filtr pro zpětné proplachování: Filtr pro zpětné proplachování by se měl kontrolovat každé dva měsíce. V závislosti na stupni znečištění však může být nutné zahájit proces zpětného proplachu dříve. Po náležitém poučení může obsluha tento postup provádět samostatně.

KAŽDÝCH ŠEST MĚSÍCŮ
Pojistný ventil: Pojistné ventily musí při zahřívání zásobníkového ohřívače pitné vody odkapávat. Tu je třeba kontrolovat každých šest měsíců. Pokud byla předem nainstalována membránová expanzní nádoba, zabrání se tomuto odkapávání. Aby nedošlo k zaseknutí pojistného ventilu, doporučujeme jej pravidelně odvzdušňovat. Je však třeba poznamenat, že po tomto postupu ventil opět řádně těsní.

Patronové filtry: Neproplachovatelné patronové filtry jsou považovány za součásti vyžadující údržbu v systému instalace pitné vody. Kromě pravidelné kontroly stupně znečištění je třeba každých šest měsíců vyměnit filtrační vložku.

Iontové výměníky: Iontové výměníky jsou změkčovací systémy, které vyžadují údržbu v šestiměsíčních intervalech. Příslušné požadavky závisí na výrobci a jsou jím také školeny. Pro bytové domy platí o něco delší intervaly údržby. Kromě toho je třeba provádět pravidelné kontroly nastavení regulátoru a tvrdosti používané vody a doplňovat regenerační sůl.

JEDNOU ZA ROK
Zpětná klapka: Jednou ročně by se měla kontrolovat těsnost zpětné klapky EA. Za tímto účelem se odebere tlak z potrubí proti proudu a otevře se zkušební otvor. Pokud je zpětná klapka neporušená, neuniká ze zkušebního otvoru žádná voda a navazující potrubí se nevyprázdní.

Systémový oddělovač: Pokud je kontrolován systémový oddělovač v provedení BA, musí pojistný ventil otevřít zónu tlaku média do atmosféry, jakmile rozdíl tlaků mezi vstupní tlakovou zónou a zónou tlaku média dosáhne 140 mbar. K tomu je zapotřebí vhodné měřicí zařízení.

Dávkovací zařízení: Dávkovací zařízení systému pitné vody musí být jednou ročně servisováno. Kromě toho musí být v šestiměsíčních intervalech prováděna kontrola.

Tlakové redukční ventily: Podle normy DIN 806-5 musí být tlakové redukční ventily každoročně kontrolovány a servisovány. Kromě toho je třeba sítko vyčistit a vyjmout vnitřní části a zkontrolovat jejich bezvadný stav. Poté je třeba zkontrolovat, zda armatura dokáže udržet nastavený tlak vody při daném průtoku.

VŠECHNY NOVINKY