To, co je izolace pro obvodový plášť budovy, je izolace pro instalaci technických zařízení budovy: zajišťuje, že vše, co protéká instalovaným potrubním systémem, je přepravováno s minimálními energetickými ztrátami. Plyn, teplá voda, teplo nebo chladicí kapaliny musí být odborně izolovány, aby chlad, teplo, zvuk nebo povětrnostní vlivy zůstaly a dorazily tam, kam mají.

Izolace FLEX splňuje nejvyšší požadavky: jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska ochrany životního prostředí. Izolační výrobky pokrývají celý rozsah nařízení o úsporách energie (EnEV).

Přejít nahoru