CONEL FLOW – Čerpací technika

Kvalitní a spolehlivé čerpání s FLOW BOX

Malé čerpací stanice společnosti CONEL k transportu odpadních vod s obsahem fekálií pod hladinou zpětného vzdutí jsou dimenzovány zvláště pro takzvané omezené použití: To znamená, že počet uživatelů, prostorová vzdálenost od připojených zdrojů vypouštěné vody a jejich počet jsou omezeny dle EN33 a EN37. V této oblasti instalace domácí techniky Vás malí pomocníci od společnosti CONEL získají nadprůměrnou spolehlivostí, výkonností, snadným prováděním údržby a montáže.

TECHNICKÉ INFORMACE
flow